Biografie

Giselle Guanaes : kunstenares met Brazilaanse roots .

Met een van haar collages behoorde Giselle Guanaes tot de tien beste deelnemers van de collagewedstrijd van de stichting  Andree en Pierre Arty  in 2016.

In 1964 werd Giselle Guanaes geboren in Rio De Janeiro, Brazilie . Opgegroeid in een kunstenaarsfamilie genoot Giselle van haar 10 e tot 18e levensjaar teken – en schilderles van de gerenommeerde professor Alexandrow van de kunstacademie van Rio de Janeiro.

Tussen 1986 en 1989 studeerde ze ook psychologie aan de katholieke universiteit St Ursula van Rio de Janeiro. Tussen 1989 en 1991 leefde ze oa. in Italie, Portugal en Spanje . In die periode verzamelde ze vele indrukken, volgde ze cursussen en werd door verschillende kunstenaars van deze landen geinspireerd. In 1993 verhuisde ze naar Erfurt, Duitsland.

In 1995 opende ze haar atelier in Erfurt.

Giselle heeft al meer dan 100 eigen tentoonstellingen (oa in het museum voor moderne kunst in Bayreuth) gehad .Werken van Giselle bevinden zich in het Hohenfelden museum in Thuringen, het museum van Volkswagen AG in Wolfsburg en de universiteit van Erfurt.

Ook heeft Giselle meerdere wedstrijden gewonnen( vb. een internationale wedstrijd van de Bauhaus universiteit in Weimar ). 

Nu zijn haar werken ook in Belgie te bezichtigen.

In samenwerking met het cultuurministerie van Thuringen werkt Giselle al meer dan tien jaar als artistiek leider van de Erfurtse Kunstfabrik.

Ze heeft deelgenomen aan de biennale Cultuurpallet 2021 in het cultureel centrum van Strombeek in Juni 2021

English version

Giselle Guanaes, artist with brazilan roots.

With one of her collages Giselle Guanaes belonged to the ten best participants of the collage contest of the foundation Andree and Pierre Arty in 2016.

Giselle was born in 1964 in Rio de Janeiro, Brazil . Grew up in an artists ‘ family Giselle enjoyed of its tenth to eighteenth year of living drawing and painting lessons under the supervision of the renowned professor Alexandrow of the art school of Rio de Janeiro, Brazil . 

Between 1986 and 1989 she also studied psychology at the catholic university St Ursula of Rio de Janeiro.  Between 1989 and 1991 she lived amongst others in Italy, Spain and Portugal . In that period she collected many impressions, followed courses and was inspired by different artists of these countries. In 1993 she moved to Erfurt, Germany . 

In 1995 she opened her own atelier in Erfurt .

Giselle has been around for more than 100 private expositions ( eg. in the museum of modern art in Bayreuth. ). Works of Giselle are located in the Hohenfelden museum in Thuringen, the museum of Volkswagen AG in Wolfsburg and the university of Erfurt . 

Giselle also won multiple competions ( eg. an international competition of the Bauhaus university in Weimar, Germany .

Now her works are also available in Belgium.

In collaboration with the culture ministry of Thuringen Giselle also works for more than a decade as artistic director of the “KUNSTFABRIK “ in  Erfurt.

She has participated in the biennale “culture pallet 2021” in the cultural center of Strombeek.